top of page

Cookies & Integritet

Integritets- och cookiepolicy för Sällskapet Mariestad AB

Sällskapet Mariestad AB (hädanefter benämnt "Sällskapet Mariestad") har upprättat denna integritetspolicy för att visa vårt åtagande för våra kunders integritet. Vänligen läs igenom vår integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi samlar in och hanterar personuppgifter för våra användare och besökare.
 

Sällskapet Mariestad är registrerat hos Bolagsverket under organisationsnummer 559449-0053, med huvudkontor beläget på NYGATAN 33, 542 30 Mariestad, Västra Götalands län. I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är Sällskapet Mariestad personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in, och vi är ansvariga för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med gällande dataskyddslagar.
 

Vad denna integritetspolicy omfattar

Denna policy täcker hur Sällskapet Mariestad hanterar dina personuppgifter som samlas in genom vår webbplats.
 

Denna policy gäller inte för företag som inte ägs eller kontrolleras av Sällskapet Mariestad, eller för personer som inte är anställda av Sällskapet Mariestad, inklusive tredjepartsinnehållsleverantörer och länkade tredjepartswebbplatser.
 

Insamling och användning av personuppgifter

Du kan besöka Sällskapet Mariestads webbplatser utan att avslöja din personliga information. Dock krävs personlig information om du önskar boka ett möte eller ta emot vissa tjänster från Sällskapet Mariestad.
 

Du kan behöva tillhandahålla dina eller ditt företags kontaktuppgifter. Sällskapet Mariestad kommer att använda denna information för att svara på dina förfrågningar, leverera beställda produkter och tjänster, upprätta ett medlemskonto eller kontakta dig om nya produkter och tjänster.
 

Formulär på vår webbplats inkluderar en obligatorisk samtyckesruta som måste vara aktivt ikryssad av dig innan någon inlämning kan göras. Denna åtgärd är utformad för att säkerställa att ditt samtycke är fritt givet, informerat och otvetydigt, i linje med vårt åtagande att respektera din integritet och följa tillämpliga dataskyddslagar.
 

Insamling och användning av icke-personlig information

Sällskapet Mariestad registrerar automatiskt din icke-personliga information på våra serverloggar via din webbläsare. Denna information inkluderar din IP-adress, cookies och länkar till besökta sidor. Sällskapet Mariestad kan använda denna data för att anpassa annonser och innehåll på vår webbplats för att erbjuda dig produkter och tjänster som kan intressera dig. Dock länkar Sällskapet Mariestad inte icke-personlig information till personlig information.
 

Sällskapet Mariestad tillåter tredjepartsföretag som annonserar på vår webbplats att samla in och använda cookies på din dator. Observera att dessa cookies inte är länkade till din personliga information. Användningen av cookies av tredjepartsföretag styrs av deras respektive integritetspolicyer. Sällskapet Mariestad ansvarar inte för hur dessa cookies används därefter.
 

Utlämnande och delning av information

Sällskapet Mariestad kan avslöja din personliga information till tredjepartsföretag som är associerade med Sällskapet Mariestad för att erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara av intresse. Din personliga information kommer endast att avslöjas till en tredje part om deras integritetspolicy inte står i konflikt med vår och inte missbrukar din personliga information.
 

Sällskapet Mariestad kan avslöja din personliga information om:

 • Vi har fått ditt samtycke att dela din information för ett specifikt ändamål;

 • Vi behöver avslöja informationen i samband med en rättegång, domstolsbeslut eller annan juridisk process;

 • Vi behöver skydda personlig säkerhet för en av våra användare eller försvara våra egna egendomsrättigheter;

 • Vi misstänker att din aktivitet på vår webbplats bryter mot Sällskapet Mariestads användarvillkor eller våra riktlinjer för användning av specifika produkter eller tjänster.
   

Spårning av Användar-ID

Sällskapet Mariestad använder Google Analytics för att spåra och analysera användning och trafik på vår webbplats. Google Analytics använder ett unikt användar-ID när en besökare är inloggad och autentiserad.
 

Google Analytics spårar användarflöde, geografisk plats, språk, webbläsare, operativsystem, internetleverantör och den enhet som används vid besök på www.sallskapetmariestad.se. Sällskapet Mariestad spårar denna information för att förbättra våra tjänster för alla kunder.
 

Sällskapet Mariestad tillhandahåller inte data som möjliggör för Google att identifiera en individ (t.ex. namn, personnummer, e-postadress eller annan liknande information) eller data som kan identifiera en specifik enhet (dvs. IP-adress).
 

Om du inte önskar att din navigering ska spåras, besök Google Analytics "opt-out" sida och installera tillägget till din webbläsare. För mer information om installation och avinstallation, läs igenom relevanta hjälpdokument.
 

Samtycke

Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av din personliga information, vänligen tillhandahåll inte sådan information på vår webbplats. Om du redan har tillhandahållit din personliga information och inte längre önskar att den ska användas i enlighet med ovanstående villkor, meddela oss på info@sallskapetmariestad.se
 

Säkerhet

Tyvärr är inte överföring av data över internet helt säker. Dock är din information hos Sällskapet Mariestad väl skyddad för att säkerställa din integritet och säkerhet. Vissa delar av vår webbplats är skyddade med standard SSL-kryptering.

Dessutom skyddar vi din personliga information mot obehörig åtkomst genom åtkomstkontroll, nätverksbrandväggar och fysiska säkerhetsåtgärder.
 

Sällskapet Mariestad behåller endast din personliga information så länge som det krävs enligt lag eller för att uppfylla de angivna syftena.
 

Ändringar i Integritetspolicyn

Sällskapet Mariestad kan ändra denna integritetspolicy utan föregående meddelande. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar den. Fortsatt användning av Sällskapet Mariestads webbplats efter att ändringar i integritetspolicyn har genomförts innebär att du accepterar dessa ändringar.
 

Vi kan uppdatera vår Cookiepolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i teknik, lagkrav eller våra webbplatsers databehandlingspraxis. Efter sådana uppdateringar kommer vi att uppmana dig att förnya ditt samtycke till vår användning av cookies, för att säkerställa att du är fullt informerad om eventuella nya eller modifierade användningar av cookies eller relaterade teknologier. Denna process säkerställer att dina preferenser respekteras och är uppdaterade, i linje med gällande regler och bästa praxis för onlineintegritet och samtyckeshantering. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att du blivit uppmanad att acceptera den uppdaterade cookiepolicyn kommer att betraktas som ett godkännande av våra reviderade praxis.
 

Frågor och förslag

Om du har några frågor eller förslag gällande vår integritetspolicy eller din personliga information, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@sallskapetmariestad.se
 

Sällskapet Mariestad AB:s Cookiepolicy

Sällskapet Mariestad AB:s webbplats använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste alla som besöker en webbplats med cookies informeras om:

 • Användningen av cookies på webbplatsen.

 • Syftet med dessa cookies.

 • Hur man undviker cookies.
   

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookies kan användas för att spåra användares surfaktivitet.
 

www.sallskapetmariestad.se använder vi cookies på våra sidor. Våra cookies underlättar för dig att använda vår webbplats och förenklar även insamlingen av statistik.
 

Alla (möjliga) annonser hostas på vår egen server, och vi använder därför inte några tredjepartscookies.

Om du inte önskar tillåta cookies, har du möjligheten att blockera dem i dina webbläsarinställningar.
 

Uppdatering av mekanismen för cookie-samtycke

Vid ditt första besök på vår webbplats kommer en banner för cookie-samtycke att visas tydligt, där du informeras om vår användning av cookies och ombeds om ditt samtycke. Denna inledande interaktion är avgörande för att säkerställa att din upplevelse på vår webbplats överensstämmer med dina integritetspreferenser.
 

Bannern ger dig ett tydligt val mellan två alternativ:

 • Acceptera: Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av alla kategorier av cookies, inklusive nödvändiga, prestanda-, funktions- och riktade cookies. Detta samtycke möjliggör för oss att erbjuda dig en sömlös och optimerad upplevelse på vår webbplats.

 • Inställningar: Om du önskar anpassa ditt samtycke tillåter alternativet "Inställningar" dig att specificera dina preferenser. Genom inställningarna kan du samtycka till nödvändiga cookies, som är avgörande för webbplatsens funktionalitet, och sedan selektivt hantera ditt samtycke för prestanda-, funktions- och analyscookies baserat på dina personliga preferenser.
   

Efter att du har gjort ditt val blir en widget tillgänglig i nedre högra hörnet av sidan under hela din vistelse. Denna widget fungerar som en portal för dig att när som helst komma åt och justera dina cookie-inställningar. Vi respekterar dina integritetsval och säkerställer att dina preferenser hedras genom hela din interaktion med vår webbplats.

bottom of page